Звіт керівника за результатами статутної діяльності

Звітна конференція

Презентація звітної коференції за підсумками 2020/2021 навчального року

ЗВІТ КЕРІВНИКА

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) №109 Харківської міської ради»

Кучерявої Г.М.

про свою діяльність за підсумками 2020/2021 навчального року

перед педагогічним колективним та громадськістю

Шановні пані та панове, учасники конференції!

  На виконання п. 20 Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» дозвольте представити вашій увазі звіт про свою діяльність за підсумками 2020/2021 навчального року.

Мій звіт має на меті подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом дошкільної освіти №109, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття та виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Працюю на посаді завідувача 10 років. Маю вищу педагогічну освіту, 29 років педагогічного стажу у закладі дошкільної освіти, педагогічне звання вихователь - методист.

Комунальний заклад “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №109 Харківської міської ради" очолюю з 2011 року.

Наш заклад освіти заклад загального розвитку, комунальної форми власності, функціонує з 1990 року. Станом на сьогоднішній день нашому садочку виповнилося 31 рік.  Проєкт садочка розрахований на 222 дитини.

Стратегія розвитку закладу освіти у 2020/2021 навчальному році передбачала формування іміджу сучасного закладу освіти, створення комфортних та безпечних умов навчання і праці, освітнього середовища, вільного від будь-яких форм дискримінації, забезпечення рівного доступу до освіти усіх дітей мікрорайону від 2 до 6(7) років.

Стратегічною метою було створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї ціннісного ставлення до людей, самої себе, природи, культури, світу. 

Впродовж року керівником вживались заходи щодо охоплення дошкільною освітою усіх дошкільнят мікрорайону Північна Салтівка — 2”. У 2020/2021 навчальному році групи були укомплектовані за віковими ознаками.

За закладом дошкільної освіти, відповідно до Закону України “Про освіту”, наказу адміністрації Київського району Харківської міської ради закріплено територію обслуговування. Мешканці будинків №№ 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 241, 243, 245 по вулиці Дружби Народів, будинків №№ 109, 111, 113 по вулиці Гвардійців - Широнінців, будинків №№ 20,22 по вулиці Метробудівників мали змогу відвідувати ЗДО №109. У закладі функціонувало 12 груп з денним перебуванням дітей, які відвідувало 228 вихованців. Режим роботи закладу з 07.00 до 19.00.

Відповідно до п.2, п.3 ст. 11 Закону України “Про освіту” діти старшого дошкільного віку (5 років) обов'язково охоплювалися дошкільною освітою. Таких дітей у закладі було 84 здобувача дошкільної освіти. Батьки вихованців дітей 6-го року життя, які мешкають на території обслуговування, були поінформовані про можливі шляхи залучення та здобуття дошкільної освіти у ЗДО №109.

З метою популяризації дошкільної освіти, створення позитивних рейтингів закладу, в умовах карантинних обмежень, мною здійснювалася інформування мешканців мікрорайону про перебіг освітнього процесу на офіційному сайті веб-сайті закладу дошкільної освіти, в месенджерах WhatsApp, Viber, проводилися конференції на платформі Zoom.

Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей шостого(7) року життя складає 85%.

У садочку були створені умови доступності та безоплатності дошкільної освіти. Усього охоплено дітей:

від 2 до 3 років — 33 дитини;

від 3 до 4 років — 54 дитини;

від 4 до 5 років — 58 дітей;

від 5 до 6 років — 84 дитини.

Порівнянні з минулим навчальним роком кількість дітей мікрорайону 6 (7) року життя охоплених обов’язковою дошкільною освітою зросла на 33 %.

Освітній процес для дітей старшого дошкільного віку організовувався відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, як державного освітнього стандарту та програмових вимог програми Впевнений старт.

Роботу з дітьми старшого дошкільного віку проводили педагогічні працівники, які мають відповідну педагогічну освіту та освітні рівень “спеціаліст” (1 педагогів) та “магістр”(2 педагоги).

Зарахування дітей до закладу здійснювалося на підставі даних електронної системи «Україна. ІСУО», заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, картки профілактичних щеплень, свідоцтва про народження дитини. При прийомі документів батьки були ознайомлені з вимогами Закону “Про захист персональних даних”. Усім батькам надано інформацію про включення до інформаційної бази ЗДО персональних даних їх дітей.

Проте, недоліками в роботі були обмеження в безпосередньому спілкуванні з батьками через запровадження карантину у зв'язку з поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Керівником були створені умови для варіативності навчання, вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес.

З урахуванням типу закладу загального розвитку для реалізації Базового компоненту дошкільної освіти та Освітньої програми закладу освіти на педагогічній раді було обрано та затверджено такі комплексні програми: Програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина», (наук. кер. Огнев'юк В.О.) та освітню Програму “Впевнений старт” для дітей 4, 5 та 6-го року життя (Гавриш Н.В., Піроженко Т.О.). Ці комплексні програми визначали обов'язковий мінімум змісту дошкільної освіти відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей дітей.

Варіативність навчання здебільшого проявлялась у різноманітті освітніх завдань, різноманітності навчального матеріалу, індивідуальному та диференційованому підході до стилю пізнавальної діяльності здобувачів дошкільної освіти. Вихователі використовували в своїй роботі такі парціальні програми: Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма та методичні рекомендації. (Кулікова І.А., Шкваріна Т.М., заг.ред Низковська О.Г.) 2. Шаховими стежинами. Програма та методичний посібник з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи. (Купрієнко В.І.,Ходосенко О.Ю., Сандакова О.Д.), Безмежний світ гри з LEGO. Програма розвитку дітей з 2 до 6 років. (Рома О.Ю., Борук О.П.,Близнюк В.Ю., Гонгало В.Л., Косенко Ю.В.), «Україна – моя Батьківщина» Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку,  за нак.ред. Рейпольської О.Д., авт.: Каплуновська О.М., Кичата І.І., Палець Ю.М., «Казкова фізкультура». Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку. М.М.Єфименко.

Упродовж 2020/2021 навчального року в освітній процес упроваджувалися такі педагогічні технології: «Мнемотехніки» С. Г. Чепурного (Фатеєва Л.В); інноваційна технологія Шульги Л. “Методики розвитку творчих здібностей на заняттях з малюками” (Сурган О.К.); Спадщину В. Сухомлинського використовували усі педагоги ЗДО, бо педагогіка В.Сухомлинського — це педагогіка серця, дитиноцентризму й толерантності, яка базується на ідеї наближення освітнього процесу до природи конкретної дитини;

Методики використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям Т. Ткаченко (Ільїнська Л.І.); Інноваційна технологія “Дитяче дослідження як метод навчання старших дошкільників О. Савенкова (Іванова К.С.).

Пріоритетним напрямом діяльності було також спрямування освітнього процесу на реалізацію завдань Базового компонента дошкільної освіти та чинних, затверджених педагогічною радою програм. Організація життєдіяльності дітей включала в себе організовані форми активності на заняттях. Під час проведення спеціально організованих форм освітнього процесу дотримуватись вимог Гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446.

Упродовж навчального року вирішувались такі пріорітетні річні завдання:

для дітей раннього віку — опанування предметно-маніпулятивною діяльністю, формування активного мовлення, виховання культурно-гігієнічних навичок;

молодшого дошкільного віку — оволодіння предметно-практичною діяльністю, засвоєння сенсорних еталонів (колір, форма, розмір), розвиток мовлення;

середнього дошкільного віку — формування граматичної правильності мовлення;

старшого дошкільного віку — розвиток діалогічного та монологічного мовлення, формування психологічної зрілості та готовності до навчання у школі .

Моніторинг освітньої діяльності дозволив визначити успішність і результативність освітнього процесу відповідно до державних стандартів у І та у ІІ півріччі 2020/2021 навчального року за освітніми напрямами: “Особистість дитини”, “Дитина в соціумі”, “Дитина в світі культури”, “Дитина в природному довкіллі”, “Мовлення дитини”, “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”, “Гра дитини”. Середній бал склав 3,65.

У другу половину дня з вихованцями фізкультурно-оздоровчі заняття та заняття музично-естетичного циклу.

Серед недоліків слід зазначити недостатній рівень забезпечення груп сучасним навчально-методичним обладнанням.

Керівником вживались заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально–технічної бази.

Усі приміщення у закладі дошкільної освіти облаштовано відповідно до нормативних вимог. Стабільно працює 12 групових приміщень, харчоблок, медичний кабінет, комора, підсобні приміщення. Приміщення у закладі дошкільної освіти використовуються раціонально, відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Капітально відремонтовані усі роздягальні та буфетні кімнати.

Обладнання та меблі, ігрові осередки відповідають нормативним вимогам.

Медичний кабінет, харчоблок, пральня відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, забезпечені технічним обладнанням. Методичний кабінет оформлено у відповідності до Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу.

Територія ЗДО підтримується у належному санітарному стані. Систематично проводиться заміна піску на ігрових майданчиках, обстежуються малі ігрові форми, проводяться лабораторні дослідження піску.

За рахунок коштів міського бюджету у 2020/2021 навчальному році забезпечено: оплата праці, використання товарів та послуг (предмети, матеріали, обладнання та інвентар, продукти харчування, оплата послуг (крім комунальних), оплата комунальних послуг та енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергія). Відповідні звіти знаходяться на сайті ЗДО.

У 2020/2021 навчальному році за рахунок бюджетних коштів відремонтовано м’яку покрівлю над приміщенням басейну (100 м.кв.), придбано шафи для пожежих рукавів (3 шт.), дезінфектори, рідке мило, паперові рушники для належної організації освітнього процесу в умовах адаптивного карантин.

За рахунок залучених позабюджетних коштів зміцнена матеріально-технічну базу закладу, а саме: проведено ремонт ігрових кімнат груп №1,3,4; замінено вхідні двері у групах №3,7,10; вхідні двері евакуаційного виходу та в приміщення електрощитової.

Потребує оновлення предметно-ігрове середовище у групах раннього віку, необхідно замінити душові піддони для проведення гігієнічних процедур у групах раннього та молодшого віку.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

Значна увага у звітному періоді приділялась зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

Для вирішення даної проблеми адміністрація надавала пропозиції щодо формування бюджету за всіма кодами економічної класифікації видатків по загальному та спеціальному фонду на придбання технологічного обладнання, порушувала клопотання перед Радою закладу щодо забезпечення груп гумовими килимами (татамі) для користування під час карантину. Завдяки активній співпраці адміністрації, співробітників та  батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась і підтримується у належному стані. Приділялась достатня увага оснащенню педагогічного процесу, придбанню посібників, господарчого інвентарю, посуду, білизни, меблів.

За рахунок благодійної допомоги з боку батьків у навчальному закладі оприбутковано: миючі засоби, твердий інвентар (меблі, двері, сантехніка), м’який інвентар, лінолеум та покриття для підлоги, будівельні матеріали.

Звітна інформація щодо залучення батьківської допомоги вумовах карантину оприлюднювалась на офіційному сайті ЗДО у розділі "Прозорість та інформаційна відкритість закладу”, батьківських зборах, інформаційному куточку ЗДО.

Вжиті заходи щодо забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Комплектування закладу дошкільної освіти педагогічними кадрами регламентувалося законодавчими та нормативно-правовими актами. Усього у закладі працює 21 педагог.

Відповідно до нормативних документів складений штатний розпис та визначені штатні одиниці педагогів з розрахунку на кількість працюючих вікових груп.

Усі педагогічні працівники працюють на постійній основі, педагоги мають відповідну педагогічну освіту. Розстановку педагогічних кадрів проведено доцільно.

Адміністрація ЗДО розподіляє навантаження за фахом, професійними якостями, можливостями педагогів, їх бажанням, підвищенням і удосконаленням майстерності. Прийом та переміщення педагогічних працівників здійснював завідувач.

Педагогів з вищою педагогічною освітою — 12 педагогів. 2 педагоги мають неповну вищу освіту. Педагогічне звання вихователь-методист мають 2 педагоги.

Достатня увага приділялась такому напрямку методичної роботи як атестація.

Атестація. У березні 2021 року атестувалися 5 педагогів — Кучерява Г.М., вихователь, відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист»; Іванова К.С., вихователь, відповідає займаній посаді, присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»; Фатєєва Л.В., вихователь, відповідає займаній посаді, раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист»; Ільїнська Л.І., вихователь, відповідає займаній посаді, відповідає 11 тарифному розряду; Христенко Ірина Миколаївна, вихователь, відповідає займаній посаді, присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії». Упродовж навчального року 5 педагогів нашого закладу пройшли курси підвищення кваліфікації при ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.

Серед проблем, яка існує, це перенавантаженість педагогів додатковим навантаженням, плинність педагогічних кадрів у зв'язку з низькою престижністю.

Одним з пріоритетних напрямків роботи керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Педагогічною радою громадським інспектором у ЗДО переобрано Степанову А.О. Діяльність громадського інспектора була спрямована на виявлення та захист дітей пільгових категорій.

На початок навчального року було складено та надано до Управління освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів та заяв батьків було видано наказ про забезпечення дітей пільгами в оплаті за харчування. У закладі дошкільної освіти протягом навчального року виховувалися 30 дітей пільгових категорій, що отримували 50% та 100% пільги при оплаті за харчування. Це такі пільгові категорії: діти з багатодітних сімей; діти з малозабезпечених сімей; внутрішньо переміщені особи; діти, батьки яких є учасниками бойових дій у зоні проведення АТО (ООС).

Відповідно до вимог чинного законодавства своєчасно сплачувалась (двічі на місяць) заробітна плата. Усі працівники відповідно до чинного законодавства отримували щорічні оплачувані відпустки, оплату листків непрацездатності та соціальні відпустки.

Належна увага приділялась організації харчування та медичному обслуговуванню вихованців та співробітників в умовах карантину. Усі вихованці приймалися у садок при наявності відповідної медичної документації та карток профілактичних щеплень (форма №063). На постійному контролі адміністрації знаходилось питання ранкового прийому дітей з обов’язковою термометрією дітей, здійснення контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму, стану здоров'я вихованців, проходження медичних оглядів працівниками. Приділялась увага проведенню санітарно-просвітницької роботи серед вихованців, педагогів та батьків.

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3-и разове харчування при 9 годинному перебуванні в закладі освіти. Складається меню-розклад з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток.

Продукти харчування постачаються згідно з графіком та мають відповідні документи. Вартість харчування однієї дитини раннього віку на день складала 30 грн. (з них 18,00 грн. сплачували батьки та 12,00 грн. - з бюджету м.Харкова), вартість харчування однієї дитини дошкільного віку на день складала 35,00 грн. (з них 21,00 грн. сплачували батьки та 14,00 грн. з бюджету м.Харкова). Під час літьної оздоровчої кампанії вартість харчуванння підвищується на 10% за рахунок вживання фруктових соків на ІІ сніданок, та становить для дітей раннього віку 33,00 грн. на день (з них 19,80 грн — сплачують батьки та 13,20 грн. - з бюджету м.Харкова), для дітей дошкільного віку — 38,50 грн (з них 23,10 грн сплачують батьки та 15,40 грн — з бюджету м.Харкова). Фінансові ліміти по оплаті за харчування дітодня використовуються повністю.

Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей у групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідувачеві.

Проте, потребує осучаснення оснащення медичного кабінету.

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

Найважливішим напрямком діяльності керівника було забезпечення права дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота проводилася в таких напрямках:

- створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному навчальному закладі; організація догляду за дітьми; робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД; освітня робота з дітьми з питань ОБЖД, дні та тижні безпеки.

Протипожежна безпека у закладі дошкільної освіти посідала важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Особою, відповідальною за протипожежну безпеку закладу призначено заступника завідувача господарства – Акопян Г.І. Оновлено плани евакуації дітей на випадок пожежі, оновлено інструкції для посадових осіб відповідно до вимог Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України. Проводяться евакуаційні тренінги на випадок виникнення пожежі.

Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.

Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання педагогічні працівники отримали премії та щорічну матеріальну допомогу на оздоровлення. Фахівці та молодший обслуговуючий персонал отримали премії з фонду економії заробітної плати. Матеріальну підтримку отримали працівники які стаціонарно лікувалися від ковід19.

Адміністрація відшкодує за шкідливі умови праці таким категоріям працівників: помічникам вихователів, машиністам з прання — 8%, прибиральникам — 10 %, кухарям — 12%, сторожам — 40% за роботу у нічний час. Профспілковий комітет здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Стан дитячого травматизму

Упродовж 2020/2021 навчального року було зареєстровано 2 випадки дитячого травматизму по особистій необережності здобувачів освіти. Комісією з розслідування нещасних випадків проведено розслідування відповідно вимог чинного законодавства. Батькам надано акти щодо травмування вихованців. Скарг щодо неналежного догляду вихователями за дітьми не надходило.

Залучення педагогічної громадськості до управління діяльністю навчального закладу; співпраця з громадськими організаціями

Систематично залучалась педагогічна та батьківська громадкість  закладу до управління його діяльністю. За звітній період у кожній віковій груп проведено батьківські збори, обрано батьківські комітети. Делеговано представників до складу батьківського комітету (ради) навчального закладу. Для батьків, в умовах карантину, на офіційному веб-сайті розміщено віртуальні екскурсії по групам та приміщенням ЗДО, відеоролики з організації харчування, дистанційні заняття для дітей усіх вікових груп, комплекси ранкової гімнастики. В розділі фотогалерея представлені фотографії різних видів діяльності.

У ЗДО діє рада закладу освіти, як колегіальний орган педагогів та батьків. Головою Ради обрано Бєлкіну А.В. На засіданнях розглядалися питання освітньої роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку.

Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. В умовах карантину відбувалося спілкування та консультування на платформі ZOOM та у меcенджерах WhatsApp, Viber. З метою захисту прав дітей на здобуття дошкільної освіти батьки мали змогу звертатися на особистий прийом до керівника.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань закладу дошкільної освіти

Необхідно взяти до уваги питання реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, в дошкільному навчальному закладі проведено ряд заходів, а саме: ведуться журнали: «обліку особистого прийому громадян», «реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян». Інформаційні матеріали представлені на офіційному сайті дошкільного закладу. Усі звернення громадян розглянуті в установленому чинним законодавством термінами.

За минулий 2020/2021 навчальний рік 133 громадян звернулися в усній формі з метою оформлення дітей у ЗДО та відрахування дітей, 11 осіб щодо працевлаштування в заклад освіти.

Громадяни також зверталися за уточнення режиму роботи закладу дошкільної освіти; переліку документів, які необхідно надавати під час оформлення дитини до закладу дошкільної освіти та вимоги щодо профілактичних щеплень на час вступу дитини до дитячого колективу; про безкоштовне харчування дітей пільгових категорій. Порушені питання розглянуті, надані відповіді. Управління освіти забезпечує функціонування закладу освіти у межах затвердженого кошторису. Відповідна інформація висвітлена на інформаційному сайті у розділі «Прозорість та інформаційна відкритість закладу дошкільної освіти».

Основні напрямки розвитку закладу дошкільної освіти №109 на 2021/2022 навчальний рік:

1.Продовжувати роботу з використання ІКТ в освітньому процесі.

2.Підвищувати рівень розвитку пізнавльних здібностей через використання інноваційних технологій.

3. Урізноманітнити форми та зміст методичних заходів через використання ІКТ.

4. Сприяти популяризації професії вихователя серед батьків вихованців. Залучати батьків до підвищення освітнього рівня в педагогічних закладах освіти.

Шановні батьки та співробітники! Дошкільна освіта – це фундамент сучасної системи безперервної освіти найперша її освітня ланка, а дошкільний вік – базовий стан фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини, а перебуває дитина в садочку 9 годин!

Висловлюю Вам щиру подяку за вибір цього садочка, за підтримку, за порозуміння та усвідомлення складності сучасного життя. Дякую за увагу!