Освітній процес

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
У закладі дошкільної освіти навчальний рік починається 1 вересня та закінчюється 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня   проводиться оздоровлювання дітей (оздоровчий період).
ЗДО здійснює свою діяльність відповідно до  річного плану, який складається на навчальний рік та на період оздоровлення.
У ЗДО українська мова навчання та виховання дітей.
Щоденна кількість і послідовність занять у групах визначена розкладом занять, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних, педагогічних вимог та специфіки групи і затверджується завідувачем.

 

 Педагогічний колектив  визначив такі цільові пріоритети на 2020/2021 навчальний рік:

1. Узагальнити роботу щодо впровадження ІКТ педагогічними працівниками в проведення освітнього процесу.

2. Розпочати роботу щодо формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку.

Для вирішення поставлених завдань в освітній діяльності заклад керується наступними документами:

          - Конституцією України;

         - Законом України «Про освіту» (від 05.09.2017 № 2145-VIII);

         - Законом України «Про дошкільну освіту»;

         - Законом України «Про охорону дитинства»;

         - Законом України «Про звернення громадян»;

         - Законом України «Про захист персональних даних»;

         - Законом України « Про доступ до публічної інформації»;

         - Законом України «Про засади державної мовної політики»;

         - Законом України «Про благодійництво та благодійні організації»;

         - Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб»;

        - Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді; 

         - Положенням про дошкільний навчальний заклад;

         - Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997р. №38 «Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»;

         - Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002р. №826 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»;

         - Наказом МОН України від 07.11.2000 р. №522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»;

         - Наказом МОН №572 від 12.05.2014 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення навчальної літератури для дітей дошкільного віку»;

        - Наказом МОН України від 20.04.2015 р. №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»;

        - Листом МОН України від 23.09.2014 р. № 1\9-482 «Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах»;

       - Листом МОН України від 30.07. 2020 №1/9-411 « Щодо організації закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році";

         - Листом МОН України від 03.07.2009 р. № 1\9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»;

         - Конвенцією ООН «Про права дитини»;

         - Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні (нова редакція), Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина»,  Освтініми програмами "Впевнений старт" для дітей молодшого, середнього , старшого дошкільного віку.

         - Інструкцією з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах від 28.10.2008 за № 985;

         - Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів;

         - Примірною інструкцією про ділову документацію в дошкільних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти України 01.10.2012р. №1059, та вимоги до оформлення документів  затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2013 року  № 55.