Методична робота

Картинки по запросу методична робота днз картинки

 

Завдання та обов’язки вихователя -методиста:       

 

      Здійснює методичне керівництво освітньою діяльністю педагогічного колективу закладу.

     Організовує розроблення перспективних планів роботи (на рік, квартал, місяць тощо).

 Забезпечує умови для ефективного педагогічного процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.

  Сприяє реалізації диференційованого підходу до дітей, виявленню їхніх індивідуальних особливостей, задатків, обдаровань, розкриттю здібностей, таланту, впровадженню педагогіки співробітництва, особистісно орієнтованої освіти.

    Надає методичну допомогу педагогічним працівникам, зокрема, допомагає їм складати плани освітньої роботи з дітьми, коректує ці плани, стежить за їх виконанням.

    Організовує роботу методичного кабінету відповідно до завдань, визначених Типовим положенням про методичний кабінет дошкільного закладу.

Відповідає за оснащення методичного кабінету, залучає до цієї роботи педагогічних працівників, батьків або осіб, які їх замінюють, громадськість, благодійні організації.

    Систематично аналізує ефективність діяльності методичного кабінету; під час визначення перспектив у роботі орієнтується на здобутки, виявлені труднощі, недоліки, пропозиції і побажання всіх учасників освітнього процесу.

  Організовує роботу творчих груп педагогів дошкільного закладу з метою аналізу перспективного педагогічного досвіду, розроблення моделей планування та проведення освітнього процесу, організації різних видів і форм діяльності дітей, методичних рекомендацій для педагогів і батьків, зразків наочно-дидактичного матеріалу та іншого навчально-методичного забезпечення.

   Вивчає й узагальнює перспективний педагогічний досвід, поширює його серед педагогів.

  Організовує наставництво молодих спеціалістів, надає допомогу студентам педагогічних вузів у проходженні практики.

   Консультує батьків або осіб, які їх замінюють, з питань розвитку, виховання та навчання дітей.

    Бере участь у визначенні змісту роботи педагогічної ради.

    Сприяє підготовці та проведенню засідань батьківських комітетів, піклувальних рад тощо.

   Допомагає створити сприятливий емоційно-психологічний клімат у педагогічному колективі.

   Настановленнями та особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших чеснот.

    Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дітей, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

   Контролює забезпечення здорових і безпечних умов виховання, навчання, праці.

    Проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед дітей під час освітнього процесу.

    Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, науково-теоретичну та методичну підготовку, загальну культуру.

   Проходить курси підвищення кваліфікації та атестацію раз на п’ять років.

    Проходить навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності раз на три роки.

    Ефективно застосовує теоретичні професійні знання у практичній педагогічній та методичній діяльності.

  Орієнтується на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу педагогічну діяльність.

    Веде відповідну документацію.

     Співпрацює з міським методичним кабінетом, з обласним інститутом післядипломної  педагогічної освіти.

    Бере участь  у роботі  методичних об’єднань, конференцій, семінарів, клубів та інших заходах.

 

 

Картинки по запросу методична робота днз картинки