До уваги батьків та осіб, що їх замінюють!

3 жовт. 2012
Шановні батьки! З питань функціонування навчальних закладів району Ви можете звертатися...

                 Шановні батьки!                                                                      Уважаемые родители!

 

З усіх питань функціонування навчальних                                   По всем вопросам функционирования учебных

закладів району Ви можете звертатися до                                     заведений района Вы можете обращаться в

управління освіти адміністрації Київського                                управление образования администрации Киевського

району Харківської міської ради.                                                            Харьковского городского совета.

 

Адреса: вул. Чернишевського, 26, 3 пов.                               Адрес: ул. Чернишевского, 26, 3 эт.

телефон: 725-24-94, 725-24-84                                            телефон: 725-24-94, 725-24-84

Електронна пошта: [email protected]                                       Электронная почта: [email protected]

Сайт:   http://kievskiy-ruo.edu.kh.ua                                        Сайт: http://kievskiy-ruo.edu.kh.ua