Наказ Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 31.08.2012 № 312

13 вер. 2012
Наказ Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 31.08.2012 № 312 "Про затвердження плану заходів на виконання Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року в 2012/2013 навчальному році"....

Шановні батьки, або особи, що їх замінюють!

Пропонуємо  Вам ознайомитися з наказом Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 31.08.2012 № 312.

 

 

У К Р А Ї Н А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

 

НАКАЗ

 

м. ХАРКІВ

 

31.08.2012                                                                                                №  312

 

Про затвердження плану заходів

на виконання Національної кампанії

«Стоп насильству!» на період до 2015 року

в 2012-2013 навчальному році

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.12.2010 № 2154-р «Про затвердження плану заходів з проведення Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року», наказу Міністерства освіти і науки України від 23.08.2006 № 631 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх», наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 11.10.2006 № 588 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх», рішення колегії Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації «Про стан роботи органів управління освітою, навчальних закладів по дотриманню педагогічними працівниками вимог законодавства щодо забезпечення прав дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства», з метою активізації профілактичної правороз’яснювальної роботи з дітьми та їх батьками у навчальних закладах, налагодження контролю за станом додержання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх із соціально незахищених сімей, які потерпають від злочинних посягань, насильства у сім’ї, втягнення їх у злочинну та іншу протиправну діяльність

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити план заходів управління освіти, спрямованих на виконання Національної кампанії «Стоп насильству!» (Додаток 1).

 

2. Методисту методичного центру управління освіти Лисиці Т.М.:

2.1. Здійснювати систематичний контроль стану роботи навчальних закладів щодо виконання заходів в межах Національної кампанії «Стоп насильству!».

                                                                 Упродовж  2012-2013 навчального року  

3. Керівникам навчальних закладів:

3.1. Забезпечити ретельне вивчення педагогічними колективами державних цільових програм, законодавчих актів Президента України, Уряду, Верховної Ради України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, розпоряджень обласної державної адміністрації з питань захисту прав дитини.

                                                                 Упродовж  2012-2013 навчального року

3.2. Розробити шкільні плани заходів, спрямованих на виконання Національної кампанії «Стоп насильству!».   

                                                                                                             До 20.09.2012  

3.3. Інформацію про виконання заходів, спрямованих на виконання Національної кампанії «Стоп насильству!» надавати до методичного центру методисту Лисиці Т.М.

                                                                                                 Щоквартально

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора методичного центру Настенко І.В.

 

 

Начальник управління                                                          Т.В. Куценко

 

 

 


Додаток 1

до наказу управління освіти

адміністрації Київського району

Харківської міської ради

від 31.08.2012   №  312

 

 

План

заходів управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради спрямованих на виконання Національної кампанії

«Стоп насильству!» на 2012-2013 навчальний рік

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні

1

Своєчасне поновлення банку даних учнів, які схильні до вчинення насильницьких дій

Вересень 2012

Постійно

Настенко І.В.; директор методичного центру управління освіти, Лисиця Т.М., методист методичного центру управління освіти,  соціальні педагоги навчальних закладів

 

2

Створення у бібліотеках навчальних закладів постійно діючих тематичних виставок матеріалів з питань запобігання насильству в сім’ї

Протягом 2012-2013 навчального року

Керівники навчальних закладів, соціальні педагоги, завідувачі бібліотек

 

 

3

На нарадах, батьківських зборах, класних годинах інформування вчителів, батьків, учнів про правові основи запобігання та протидії насильству в сім’ях і види допомоги особам, які потерпають від насильства в сім’ях  

Протягом 2012-2013 навчального року та до 2015 року

Керівники навчальних закладів, соціальні педагоги

4

Створення та постійне оновлення переліку телефонів установ та організацій, діяльність яких спрямована на запобігання насильству в сім’ї

Вересень 2012 року – 2015 рік

Керівники навчальних закладів, соціальні педагоги

5

Організація роботи з учнями, які вчинили насильство, за відповідними корекційними програмами

Вересень 2012 року – 2015 рік

Соціальні педагоги, практичні психологи

6

Розробка методичних рекомендацій для соціальних педагогів та практичних психологів щодо профілактики насильства

Вересень 2012 року

Настенко І.В.; директор методичного центру управління освіти, Лисиця Т.М., методист методичного центру управління освіти

7

Проведення круглих столів для вчителів та учнів з метою формування культури гендерної рівності

Протягом 2012-2013 навчального року та до 2015 року

Керівники навчальних закладів, соціальні педагоги

8

Розробка виховних годин з питань виховання тендерної культури та запобігання всім формам насильства в сім’ях та навчальних закладах

Протягом 2012-2013 навчального року та до 2015 року

Керівники навчальних закладів, класні керівники, соціальні педагоги

9

Проведення щорічних шкільних акцій «Тиждень проти насильства»

Протягом 2012-2013 навчального року та до 2015 року

Керівники навчальних закладів, класні керівники, соціальні педагоги

10

Раннє виявлення сімей, які опинились у кризових умовах, своєчасну постановку їх на відповідні обліки служб та налагодити соціально-психологічний супровід процесу забезпечення прав дітей, що в них виховуються

Вересень 2012

Постійно

Настенко І.В.; директор методичного центру управління освіти, Петришена О.М., методист методичного центру управління освіти; керівники навчальних закладів

 

11

Постановка на облік усіх дітей, які проживають у сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах

Вересень 2012

Постійно

Настенко І.В.; директор методичного центру управління освіти, Петришена О.М., методист методичного центру управління освіти; керівники навчальних закладів

12

Взяття під особливий контроль учнів, схильних до вчинення насильницьких дій, проводити з ними профілактичну роботу

Постійно

Керівники навчальних закладів, соціальні педагоги, практичні психологи

13

Ведення обліку учнів, схильних до вчинення насильницьких дій

Постійно

Настенко І.В.; директор методичного центру управління освіти, Лисиця Т.М., методист методичного центру управління освіти, соціальні педагоги

14

При виявленні фактів скоєння насильства, мордування або катування на території закладів освіти керівникам закладів у триденний термін повідомляти управління освіти

Постійно

Керівники навчальних закладів

15

Проведення правороз’яснювальної роботи серед педагогічних працівників щодо відповідальності за скоєння насильницьких дій над дітьми

Постійно

Керівники навчальних закладів, соціальні педагоги

16

Створення в кожному навчальному закладі для дітей та їх батьків інформаційно-консультативних куточків з адресами, телефонами, режимом роботи установ та організацій, що надають кваліфіковану допомогу та послуги щодо захисту прав неповнолітніх  (управління у справах неповнолітніх, управління у справах сім’ї, молоді та спорту, науково-методичні центри практичної психології і соціальної роботи, відділи кримінальної міліції у справах неповнолітніх, центри соціальних служб для сім’ї, молоді та дітей)

Вересень 2012

Постійно

Керівники навчальних закладів, соціальні педагоги