Підготовка та організований початок 2012/2013 навчального року

20 серп. 2012
Наказ Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 05.07.2012 № 279 "Про підготовку та організований початок 2012/2013 навчального року в навчальних закладах Київського району міста Харкова"....

У К Р А Ї Н А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

НАКАЗ

 

м. ХАРКІВ

                                                                                                                         

05.07.2012                                                                                      № 279

 

Про підготовку та організований початок 2012/2013 навчального року в навчальних закладах Київського району міста Харкова

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2012 № 630 «Про підготовку до початку 2012/2013 навчального року», наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 15.06.2012 № 316 «Про підготовку до початку 2012/2013 навчального року в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах Харківської області», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 18.06.2012 № 118 «Про підготовку та організований початок 2012/2013 навчального року в навчальних закладах системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста Харкова» з метою створення належних умов для організованого початку 2012/2013 навчального року в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах Київського району міста Харкова всіх типів і форм власності та забезпечення рівного доступу дітей і учнів до якісної освіти

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Заступнику начальника управління освіти Ліпейку В.І., головним спеціалістам управління освіти, керівникам структурних підрозділів управління освіти вжити необхідних організаційних заходів щодо якісної підготовки дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Київського району м. Харкова до початку 2012/2013 навчального року.

До 15.08.2012

 1. Заступнику начальника управління освіти Ліпейку В.І.:
  1. Забезпечити контроль за виконанням заходів з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів  до нового навчального року та створення належних санітарно-гігієнічних умов.

До 27.08.2012

 1. Забезпечити організацію та проведення огляду навчальних закладів щодо готовності до 2012/2013 навчального року.

Районний етап з 01.08.2012 по 15.08.2012

Міський етап з 21.08.2012 по 23.08.2012

 1. Тримати під контролем організацію та проведення у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах звітування керівників про виконану за рік роботу на загальних зборах педагогічних колективів за участю представників батьківських комітетів, рад та піклувальних рад навчальних закладів з обов’язковим оприлюдненням фінансових звітів на відповідних веб-сайтах.

Червень – серпень 2012 року

 1. Взяти під контроль організацію та проведення урочистих заходів з нагоди святкування Дня знань.

01.09.2012

 1. Узагальнити матеріали про звітування керівників навчальних закладів.

До 07.09.2012

 

 1. Заступнику начальника управління освіти Ліпейку В.І.,, директору методичного центру Настенко І.В. провести підготовку до участі у міській серпневій конференції педагогічних працівників за темою: «Вдосконалення системи освіти м. Харкова в умовах розвитку єдиного міського освітнього простору».

До 29.08.2012

 1. Головному спеціалісту управління освіти Андрійченко Н.В.:
  1. Вжити необхідних організаційних заходів щодо нормативного початку нового навчального року в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

До 15.08.2012

 1. Забезпечити оперативне звітування Департаменту освіти та Головному управлінню освіти і науки про початок 2012/2013 навчального року: про функціонування шкіл; про учнів, які не приступили до навчання.

01.09.2012 (до 10:00)

 1. Узагальнити статистичні звіти управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради «Інформація про кількість дітей, які приступили і не приступили до занять 1 вересня 2012/2013 навчального року в навчальних закладах» (з контингенту учнів школи), та інформацію про вжиті заходи щодо залучення таких дітей до навчання.

01.09.2012

 1. Взяти під контроль роботу навчальних закладів щодо охоплення дітей шкільного віку обов’язковим навчанням, неухильного виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» та відповідних наказів Департаменту освіти Харківської міської ради.

Упродовж 2012/2013 навчального року

 1. Проаналізувати стан охоплення дітей дошкільною освітою та вжити заходів щодо максимального залучення дітей віком до 6 років до навчання у дошкільних навчальних закладах.

Упродовж 2012/2013 навчального року

 1. З метою забезпечення виконання законодавства України і бюджетного процесу при формуванні бюджету на 2013 рік, головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії Марадудіній А.А.:
  1. Взяти під контроль затвердження додаткових штатних одиниць на 2012/2013 навчальний рік у штатних розписах навчальних закладів, що зверх межі загальнодержавних нормативів.

До 20.08.2012

 1. Забезпечити контроль за формуванням мережі навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік.

До 05.09.2012

 1. Підготувати інформацію до проекту рішення виконавчого комітету Харківської міської ради «Про затвердження мережі навчальних закладів м. Харкова на 2012/2013 навчальний рік».

До 15.09.2012

 1. Проаналізувати штатні розписи навчальних закладів станом на 01.09.2012 та надати їх на погодження директором Департаменту освіти.

До 01.11.2012

 1. Забезпечити складання бюджетних запитів по галузі «Освіта» та «Фізична культура і спорт» на 2012 рік.

До 01.11.2012

 1. Головному спеціалісту управління освіти Макаровій Л.І. проаналізувати та тримати під контролем комплектування дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів педагогічними працівниками з відповідною фаховою освітою.

До 25.08.2012

 1. Директору методичного центру управління освіти Настенко І.В.:
  1. Довести до відома педагогічних колективів навчальних закладів інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України про особливості викладання базових навчальних дисциплін у 2012/2013 навчальному році, іншу науково-методичну літературу щодо організації та методичного забезпечення навчально-виховного процесу упродовж 2012/2013 навчального року.

До 30.08.2012

 1. Узагальнити пропозиції за результатами проведених районних серпневих конференцій педагогічних працівників.

До 31.08.2012

 1. Тримати під контролем виконання заходів щодо оперативної доставки підручників, посібників та іншої навчальної літератури, передбаченої в переліку Міністерства освіти і науки України на 2012/2013 навчальний рік, до загальноосвітніх навчальних закладів.

Серпень – вересень 2012 року

 1. Взяти під контроль роботу керівників загальноосвітніх навчальних закладів з аналізу працевлаштування та подальшого навчання випускників 9-х, 11-х  класів загальноосвітніх навчальних закладів.

До 01.09.2012

 1. Керівникам навчальних закладів усіх типів і форм власності:
  1. Забезпечити контроль за формуванням мережі загальноосвітніх навчально-виховних закладів на 2012/2013 навчальний рік.

До 01.09.2012

 1. Завершити організований набір учнів до 1-х та 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечити раціональне комплектування мережі інших класів (груп) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, заборонити набір учнів до класів з перевищенням їх наповнюваності більше 30 учнів.

До 31.08.2012

 1. Забезпечити середній показник наповнюваності класів у 2012/2013 навчальному році по загальноосвітніх навчальних закладах не нижче рівня 2011/2012 навчального року.
 2. Взяти під контроль затвердження додаткових штатних одиниць на 2012/2013 навчальний рік у штатних розписах навчальних закладів, що зверх межі загальнодержавних нормативів.
  1. Здійснювати затвердження додаткових штатних одиниць за погодженням з Департаментом освіти Харківської міської ради.
  2. Утримувати додаткові штатні одиниці з урахуванням фінансових можливостей районного бюджету на 2012 рік.

До 15.08.2012

 1. Забезпечити складання та тримати під контролем погодження штатних розписів навчальних закладів станом на 01.09.2012.

До 01.10.2012

 1. Здійснювати фінансування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчально-виховних закладів в межах фонду заробітної плати, затвердженого по галузі «Освіта» на 2012 рік.
 2. Організувати та провести у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах роботу щодо звітування керівників про підсумки діяльності за рік, у тому числі про витрачання коштів, що надійшли на рахунки фондів сприяння розвитку навчальних закладів, на загальних зборах педагогічних колективів за участю представників батьківських комітетів, рад та піклувальних рад навчальних закладів з обов’язковим оприлюдненням фінансових звітів на відповідних веб-сайтах.

До 30.08.2012

 1. Узагальнити матеріали про звітування керівників навчальних закладів району та надати до управління освіти.

До 01.09.2012

 1. Забезпечити організацію та проведення районного етапу огляду навчальних закладів м. Харкова щодо готовності до 2012/2013 навчального року.

До 15.08.2012

 1. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази підпорядкованих навчальних закладів до нового навчального року та створення належних санітарно-гігієнічних умов, безпеки життєдіяльності.

До 15.08.2012

 1.  Ужити необхідних організаційних заходів щодо якісної підготовки дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів до організованого початку 2012/2013 навчального року з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти вихованців і учнів, у тому числі осіб, які потребують корекції фізичного розвитку.

До 14.08.2012

 1.  Забезпечити необхідні умови для навчання та виховання учнів молодших класів; залучення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємців, громадськості, меценатів та спонсорів до участі в акції «Дай руку, першокласнику!».

До 16.08.2012

 1.  Завершити підготовку навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2012/2013 років, вжити заходів до виконання програм з енергозбереження.

До 01.10.2012

 1. Забезпечити підпорядковані навчальні заклади у повному обсязі педагогічними працівниками та ліквідувати наявні вакантні посади. Здійснити раціональний розподіл педагогічного навантаження згідно із законодавством України та у відповідності до фахової освіти педагогів.

До 25.08.2012

 1.  Організувати та провести педагогічні ради представників наукових установ, підприємств, громадських організацій.

31.08.2012

 1.  Проаналізувати досягнення та проблеми розвитку освітньої сфери району у 2011/2012 навчальному році і визначити пріоритетні завдання на 2012/2013 навчальний рік. Надіслати до управління освіти узагальнені пропозиції за результатами проведених педагогічних заходів.

31.08.2012

 1.  Ужити невідкладних заходів щодо створення оптимальних умов для навчання та виховання учнів у навчальних закладах, приділити особливу увагу організації навчання учнів перших класів.

До 31.08.2012

 1.  Забезпечити спільно з відповідними органами охорони здоров’я своєчасне проведення медичних оглядів вихованців, учнів та працівників навчальних закладів.

До 01.09.2012

 1.  Забезпечити достовірність інформації баз даних Програмного комплексу «Міська освітня мережа» на початок навчального року та оперативне і якісне їх ведення упродовж навчального року.

До 31.08.2012

Упродовж 2012/2013 навчального року

 1.  Вжити заходів для переходу всіх загальноосвітніх навчальних закладів на однозмінний режим роботи.

До 2015 року

 1.  Сформувати мережу допрофільних 8-9-х класів та профільних 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності з урахуванням матеріально-технічного, педагогічного забезпечення і побажань учнів та їхніх батьків.

До 01.09.2012

 1.  Взяти під контроль роботу щодо аналізу працевлаштування та подальшого навчання випускників 9-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

До 01.09.2012

 1.  Організувати та провести урочисті заходи з нагоди святкування Дня знань за участю представників органів місцевого самоврядування, депутатів різних рівнів, представників підприємств, організацій, установ і батьківської громадськості.

01.09.2012

 1.  Забезпечити комплектування мережі гуртків (груп) позашкільних навчальних закладів.

До 15.09.2012

 1.  Провести заходи щодо забезпечення дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів офіційними та фаховими виданнями.

До 01.07.2012

 1. Ужити заходів щодо стовідсоткового залучення дітей п’ятирічного віку до різних форм дошкільної освіти.

До 25.09.2012

 1.  Забезпечити контроль за отриманням Державних актів на право постійного користування земельною ділянкою.

До 25.12.2012

 1.  Сприяти подальшому впровадженню енергозберігаючих заходів, в тому числі обладнання всіх закладів приладами обліку споживання теплової енергії, води, природного газу та електроенергії із застосуванням прогресивних теплозберігаючих конструкцій і матеріалів, модернізації котлів, заміни зношеного котельного обладнання на сучасне з підвищеним коефіцієнтом корисної дії, ремонту теплоізоляції зовнішніх тепломереж, утепленню теплотрас, переведенню котелень на альтернативні види палива, заміні та утепленню вікон і дверей.

Постійно

 1.  Забезпечити безкоштовне харчування учнів початкових класів та пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у межах норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

Упродовж 2012/2013 навчального року

 1.  Узяти до уваги, що керівники закладів несуть відповідальність за недотримання норм законодавства України та порушення бюджетної дисципліни.

Терміново

 1. Встановити щоденний контроль за відвідуванням учнями занять у загальноосвітніх навчальних закладах та не допускати випадків безпідставного пропуску учнями уроків.

Упродовж 2012/2013 навчального року

 1. Забезпечити якісну підготовку учнів 11-х класів до зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень.

Упродовж 2012/2013 навчального року

 1. Забезпечити дотримання структури 2012/2013 навчального року відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту».

Згідно з термінами

 1. Вжити невідкладних заходів для оперативної доставки підручників, посібників та іншої навчальної літератури, передбаченої у переліку Міністерства освіти і науки України на 2012/2013 навчальний рік, до загальноосвітніх навчальних закладів, організованого їх розподілу серед учнів, у тому числі вечірніх (змінних) та заочних шкіл (класів або груп).

Липень-серпень 2012 року

 1. Забезпечити умови для реалізації конституційного права на безперешкодний доступ до загальноосвітніх навчальних закладів для здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти за індивідуальною та екстернатною формами навчання відповідно до нормативних вимог.

Упродовж 2012/2013 навчального року

 1. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» та охопити усіх дітей шкільного віку обов’язковою базовою та повною загальною середньою освітою за різними формами.

Упродовж 2012/2013 навчального року

 1. Забезпечити своєчасний і в повному обсязі облік дітей дошкільного віку відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільною освітою» з проведенням аналізу стану охоплення різними формами дітей дошкільною освітою.

До 25.09.2012

 1. Створити умови для навчання педагогічних працівників сучасним інформаційно-комунікативним технологіям, широкого використання комп’ютерних та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Упродовж 2012/2013 навчального року

 1. Забезпечити відновлення функціонування дошкільних навчальних закладів та груп відповідно до потреб населення та згідно з планом.

Упродовж 2012/2013 навчального року

 1. Продовжити запровадження різних форм охоплення дітей дошкільною освітою шляхом створення груп короткотривалого перебування при дошкільних навчальних закладах, груп вихідного дня, прогулянкових, родинних, організувати соціально-педагогічний патронат сім’ї.

Упродовж 2012/2013 навчального року

 1. Забезпечити безумовне дотримання часу початку занять не раніше 8-ої години, другої зміни – не пізніше 14-ої години, підзміни – не пізніше 12-ої години, тривалості уроків відповідно до віку дітей, перерв не менше 10 хвилин, великої – 20 (після другого або третього уроку), перерв між основними уроками та факультативами.

Упродовж 2012/2013 навчального року

 1. Заборонити навчання учнів 1-2-х класів, випускних та класів компенсуючого навчання, а також учнів навчальних закладів для обдарованих дітей у другу зміну або з підзміною, учнів 3-5-х класів – у другу зміну.

Упродовж 2012/2013 навчального року

 1. При складанні навчальних розкладів:
  1. Не допускати внесення до основного розкладу факультативів, індивідуальних, групових занять та консультацій понад гранично допустиме навчальне навантаження.
  2. Забезпечити оптимальне співвідношення навчального навантаження упродовж тижня, а також правильне чергування упродовж дня, тижня предметів природничо-математичного, гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, основ здоров’я та фізичної культури.
  3. Заборонити спарені уроки для учнів 5-9-х класів, окрім часу, що відведений для проведення лабораторних і контрольних робіт, написання творів, уроків трудового навчання.

Упродовж 2012/2013 навчального року

 1. Не допускати заборони перебування учнів на відкритому повітрі під час перерв, у т.ч. шляхом закривання вхідних дверей.

Упродовж 2012/2013 навчального року

 1. Забезпечити регулярне проведення ранкової зарядки перед початком навчальних занять, фізкультхвилинок та гімнастики для очей під час проведення уроків з метою профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів.

Упродовж 2012/2013 навчального року

 1. Не допускати перевантаження учнів, встановити дієвий контроль за обсягом домашніх завдань учням відповідно до їх віку, неприпустимістю домашніх завдань учням перших класів.

Упродовж 2012/2013 навчального року

 1. Провести роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо навчального навантаження дитини, у тому числі вдома, з питань виконання домашніх завдань, організації позашкільної діяльності, відпочинку.

Упродовж 2012/2013 навчального року

 1. Створити відповідні умови для організації навчання учнів 1-х класів.

Упродовж 2012/2013 навчального року

 1. Забезпечити проведення прогулянок не менше 1,5 години та організацію денного сну для першокласників, які відвідують групи продовженого дня.

Упродовж 2012/2013 навчального року

 1. Надати до управління освіти:
  1. Інформацію щодо підсумків проведення щорічного звітування керівників загальноосвітніх та дошкільних закладів освіти усіх типів і форм власності про роботу в 2012/2013 навчальному році із зазначенням пропозицій батьківської громадськості щодо удосконалення (поліпшення) діяльності навчальних закладів.

До 05.09.2012

 1. Попередню інформацію про організацію і проведення медичних оглядів учнів та педагогічних працівників до початку навчального року.

До 05.08.2012

 1. Графіки проведення у загальноосвітніх навчальних закладах урочистих заходів з нагоди Дня знань в електронному та паперовому варіантах за встановленою формою та пропозиції щодо відвідування поважними гостями.

До 05.08.2012

 1. Лист про введення додаткових штатних одиниць понад межі загальнодержавних нормативів у штатні розписи підпорядкованих навчальних закладів для забезпечення їх повноцінного функціонування для погодження та відповідного затвердження.

До 05.08.2012

 1. Оперативну інформацію про організований початок 2012/2013 навчального року.

До 09:00 01.09.2012

До 01.10.2012

 1. «Інформацію про кількість дітей, які приступили і не приступили до занять 1 вересня 2012/2013 навчального року в навчальних закладах» (з контингенту учнів школи) з інформацією про вжиті заходи щодо залучення таких дітей до навчання.

До 01.09.2012

 1. Інформацію щодо руху учнів навчальних закладів усіх типів і форм власності упродовж літа 2012 року та кількісний склад на початок 2012/2013 навчального року (за встановленою формою).

До 05.09.2012

 1. Інформацію щодо організації допрофільного і профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності в 2012/2013 навчальному році (за напрямами і профілями навчання, окремо 8, 9, 10, 11-ті класи).

До 10.09.2012

 1. Звіти на початок навчального року всіх встановлених форм.

За окремим графіком

 1. Спиридоновій Я.М., завідувачу ЛКТО, розмістити даний наказ на сайті управління освіти.

 

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

                                                                                                        

 

Начальник управління                                                                    Т.В.Куценко

 

З наказом ознайомлені:

 

Ліпейко В.І.

Андрійченко Н.В.

Спиридонова Я.М.

Макарова Л.І.

Настенко І.В.

Лихольот І.В.

Марадудіна А.А.

Черняк В.А.

Керівники згідно списку