Образотворчі технології "Радість розвитку"

4 груд. 2012
Міжнародний науково-методичний центр "Радість розвитку" презентує буклет "Програма для батьків"....

МІЖНАРОДНИЙ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
«РАДІСТЬ РОЗВИТКУ»

radrozv.edukit.kiev.ua           (067) 760 – 36 – 09,  (066) 999 – 16 – 15     [email protected]

 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ


про Центр

 

Діяльність Центру пов’язана із упровадженням освітньої розвиваючої технології «Радість розвитку» в роботу дошкільних навчальних закладів України. (Лист МОНмолодьспорту України №1/9-639 від 10.09.12 «Про освітню розвиваючу технологію «Радість розвитку»).

 

Науковий керівник Центру – Піроженко Тамара Олександрівна – доктор психол. наук, професор, завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України

 

Центр співпрацює  з обласними управліннями освіти та інститутами післядипломної педагогічної освіти в різних регіонах України, проводить курсове навчання педагогів дошкілля та підтримує їх роботу за технологією.

 

Співробітники Центру – фахівці із багаторічним досвідом роботи у системі дошкільної освіти України, поєднують практичний досвід роботи з науковою діяльністю.

 

про Технологію

 

Кожна людина володіє невід'ємним правом на радість (вища індивідуально-психологічна людська якість). Реалізація людиною цього права – якісне проживання життя, гармонія взаємодії зі світом та іншими людьми, опанування потенціалу своїх переживань, розвиток здібностей до позитивних змін.

 

Технологія «Радість розвитку» – унікальний і необхідний людині інструмент розвитку здібностей щодо реалізації права на радість:

1. Підвищення творчої активності людини;

2. Розвиток потенціалу особистості; 

3. Гармонізація взаємодії між людьми, дітьми та дорослими;

4. Захист від негативних переживань і полегшення проходження життєвих випробувань.

 

Технологія апробована, підтримана на найвищому рівні: Комітет з Державної премії України в галузі освіти (Лист Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, Комітету з Державної премії України в галузі освіти від 01.08.2011 № 1/11-6967)


 

 

ПРОГРАМА ДЛЯ БАТЬКІВ

 

 

«Батьки – найкращі вихователі та друзі для своїх дітей!»

 

 

Модуль 1: «Дитина дошкільного віку»:

 

Вікові особливості дитини (закономірності розвитку психіки дитини, темп розвитку та зона найближчого розвитку, дитяча індивідуальність) – як з повагою поставитись до дитини, до її запитів на розвиток у гармонії та радості.

 

Як воно є:

Як корисно для дитини:

Дошкільний вік: підготовка до навчання

Вважати дошкільний вік
особливим періодом

Дошкільник – безпорадний малюк

Розуміти
унікальність та неповторність розвитку

Норма – мінімальний рівень знань

Враховувати
індивідуальні особливості розвитку

Авторитарне виховання за вибором батьків

Прагнути до гармонії
психічного, фізичного та інтелектуального розвитку

Нехтування духовного світу дитини

Дитина замовляє розвиток

 

Питання, що розкриває модуль 1:

 1. Вік дошкільний. Унікальність та неповторність психічного розвитку в дошкільний період.
 2. Психічний розвиток дитини дошкільного віку (Сенсорний розвиток. Розвиток мислення. Розвиток пам’яті. Розвиток уяви. Розвиток уваги. Розвиток сприймання. Емоційно-вольовий розвиток.).
 3. Психологічний портрет дитини дошкільного віку: третій рік життя, четвертий рік життя, п’ятий рік життя, шостий рік життя.
 4. Види діяльності дитини дошкільного віку (Продуктивні: зображувальна та конструктивна; трудова; спілкування; елементи навчальної діяльності (пізнавальна діяльність).
 5. Гра – провідна діяльність в дошкільному віці.
 6. Особистість дитини. Індивідуально-типологічні особливості дитини (норми розвитку, темп розвитку, зона найближчого розвитку). Дитяча індивідуальність. Характер дитини.

вартість модуля: 250 грн.,  тривалість: 3 години


 

 

 

 

Модуль 2: «Ефективне батьківство»

 

Педагогічні особливості батьківства (головний вихователь дитини – батьки, педагогічні прийоми та методи взаємодії з дитиною) – як збагатити та передати свій досвід дитині так, щоб вона сприйняла його та відчувала радість. 

 

Як воно є:

Як корисно для дитини:

Право власності на дитину

Батьки – партнери дитини

Застарілі установки до виховання

Знайомитися
з сучасними підходами до виховання

Визначення розвитку дитини на свій розсуд

Батьки обирають
повноцінний розвиток  дитини
за її запитом  та можливостями

Я сам знаю, як краще для моєї дитини

Самовдосконалення –

шлях до успішної дитини

 

Питання, що розкриває модуль 2:

 

1.Призначення батьків – забезпечити дитині щасливе дитинство (найважливіша функція батьків – виховна; уявлення про мету виховання, очікування; щасливі батьки = щаслива дитина).

2. Головна мета виховних впливів батьків – формування всебічно розвиненої, гармонійної особистості.

3. Відповідальне батьківство

4. Батьківська компетентність.

5. Психолого-педагогічна культура батьків.

6. Батьківське ставлення (фактори, що визначають ставлення батьків до дитини).

вартість модуля: 250 грн.,  тривалість: 3 години

 

 


 

 

 

Модуль 3: «Взаємодія з дитиною: спільні задуми розвитку»

 

Можливості використання технології «Радість розвитку» для формування гармонійної взаємодії між дитиною та батьками, спільну реалізацію творчих задумів – як підтримати щастя у сім’ї.

 

 

Як воно є:

Як корисно для дитини:

Кожен живе в своєму світі

Вміти слухати та чути
один одного

Відсутність спільних справ

Створювати умови
для спільних задумів

Батьківський диктат

Учитись розвиватися разом

Достатній розвиток –
 “аби не гірше ніж у всіх”

Норма розвитку дошкільника –
не обмежена

 

Питання, що розкриває модуль 2:

 

 1. Поняття: «взаємодія», «співпраця». Типи дитячо-батьківської взаємодії.
 2. Розкриття творчого потенціалу дитини у взаємодії із батьками за допомогою освітньої технології «Радість розвитку».
 3. Спільний задум дітей та батьків – складова успішної взаємодії.
 4. Виховні впливи. Стилі та типи виховання.
 5. Цінність сумісної діяльності батьків і дітей (прийоми та методи).

Субкультура дошкільного дитинства (спілкування з однолітками)

 

вартість модуля: 250 грн.,  тривалість: 3 години

 


Кадирова Ганна Іванівна, т. (067) 760 – 36 – 09,  (066) 999 – 16 – 15